PREZENTACIJA IZGRADNJE OBJEKTA “CENTRA ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU ŽENA ZAVISNICA “ KAKARIČKA GORA PODGORICA I OBILAZAK GRADILIŠTA

17 dec 2014

Obilazak gradilišta Centra za rehabilitaciju zavisnica od psihoaktivnih supstanci u Podgorici, Kakarička Gora bio je organizovan sa gradonačelnikom Podgorice Slavoljubom Stijepovićem.Partner na ovom projektu je i opština Tivat, tako da je prezentaciji i obilasku gradilišta prisustvovala i predstavnica opštine Tivat mr Darka Ognjanović , članica Tima koja će raditi na stručnom programu novog Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju žena zavisnica.  
Projekat „Rehabilitacija i resocijalizacija osoba zavisnih od droga u Crnoj Gori“ je podržan od strane EU kroz program "Capacity Building and Support to Local Self- Government for Implementation of Municipal Development Grants" a aplicirala je JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorice u partnerstvu sa Opštinom Podgorica, Opštinom Tivat, Opštinom Nikšić, Zajednicom Opština i NVO 4 Life.

slikaobjekatIzgradnja ženskog paviljona počela je 7. novembra 2014. godine. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. Ugovor vrijedan oko 550.000 eura potpisan je sa izvođačem radova nakon sprovedene tenderske procedure u skladu sa standardima Evropske unije, a završetak radova očekuje se tokom sljedeće godine.
Izgradnjom ženskog paviljona biće zadovoljene postojeće potrebe zavisničke populacije u Crnoj Gori, a projektom je predviđena izrada savremenog programa rada, kao i biznis plana kojim bi se obezbjedila finansijska samoodrživost ove javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad.

post slika