Rangiranje opština USAID

12 jun 2013

Program efikasnog upravljanja i Projekat ekonomskog razvoja u Crnoj Gori su višegodišnji programi koje finansira američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID) i koji implementiraju East-West Management Institute (EWMI) i CHF International (CHF).
Ova dva programa su tokom perioda april-jun 2013. godine sproveli treće istraživanje rangiranje opština na osnovu zadovoljstva građana i preduzeća kvalitetom života i uslovima za rad. Cilj projekta rangiranje opština u Crnoj Gori je da se izmjere i uporede mišljenja o privrednom potencijalu i funkcionisanju, kao i opšta privlačnost življenja u crnogorskim opštinama korišćenjem jednostavnog godišnjeg istraživanja i nekoliko statističkih podataka. Ciljne grupe istraživanja su bili građani i preduzeća, kao korisnici lokalnih javnih usluga. Korišćenja je ista metodologija kao i prošle godine, koja je ažurirana na osnovu pilot projekta Rangiranje opština iz 2011. godine. Građani su imali mogućnost da izraze svoje zadovoljstvo i procijene stepen poboljšanja njihovog kvaliteta života. Kada su građani Tivta u pitanju, nihov nivo zadovoljstva je nešto niži od neutralnog (2.96) a nivo poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu je ocjenjen kao isti (3.01).
Građani su imali mogućnost da izraze svoje zadovoljstvo i procijene stepen poboljšanja prema  javnim komunalnim uslugama na lokalnom nivou. Četiri od šest najbolje rangiranih opština su primorske južne opštine; najmanje zadovoljni građani žive u šest sjevernih opština (od osam poslednje rangiranih). Nivo zadovoljstva građana Tivta iznosi 3.25 ( na skali do 5), a nivo poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu  je isti ( 3.14).
    Usluge javne lokalne uprave su takođe ocjenjivane. Viši nivo poboljšanja je zabilježen u 13 opština, dok je jedna opština na istom nivou. Osim toga, čak i najviše ocjene zadovoljstva koje su građani dali su zapravo vrlo skromne: 3,25 je najviši nivo zadovoljstva, a 3,29 najviši nivo poboljšanja.  Nivo zadovoljstva građani Tivta su ocijenili sa 3.20 a nivo poboljšanja u odnosu na predhodnu godinu je isti (3.09).
    
Intervjuisana preduzeća su imala mogućnost da ocijene zadovoljstvo i poboljšanje opštih javnih usluga na lokalnom nivou.  Ukupno osam opština je imalo pozitivnu ocjenu za zadovoljstvo.  Većina opština ne primjećuje poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu (njih 11), dok ostatak uviđa mali napredak. Rezultati koji se odnose na tivatsku opštinu pokazuju da je nivo zadovoljstva između niskog i neutralnog (2.76), a nivo poboljšanja 2.89, što označava blagi pad u odnosu na prethodnu godinu.
    
Intervjuisana preduzeća su imala ocijenjivala zadovoljstvo i poboljšanje javnih usluga za biznise na lokalnom nivou. Ove godine pet opština je dobilo pozitivnu ocjenu i za zadovoljstvo i za poboljšanje: Nikšić, Plužine, Tivat, Plav i Bar. U čak 15 opština primijećeno je poboljšanje u odnosu na prošlu godinu.  Rezultati pokazuju da je nivo zadovoljstva u Tivtu 3.19 a napredak u odnosu na prethodnu godinu je 3.14, što ukazuje na isti nivo.
    Intervjuisana preduzeća su ocjenjivala zadovoljstvo i poboljšanje poslovnog okruženja i razvoja biznisa na lokalnom nivou. Ukupno gledano nivo ocjene ne prelazi ocjenu “neutralno“ (2,85), dok je nivo poboljšanja tek neznatno veći (2,92). Nivo zadovoljstva je 2.94, kada je riječ o Tivtu, a poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu je ocijenjeno kao “isto”, 3.02.
    
Građani i preduzeća iz svih crnogorskih opština su bili upitani da li smatraju lokalnu administraciju u svojoj opštini efikasnom ili ne. Više od jedne trećine građana, kao i biznisa vjeruje da je njihova lokalna administracija efikasna (oko 40%). U Tivtu je 75%  građano odgovorilo da lokalna administracija jeste efikasna, dok taj broj za preduzeća iznosi 40,43%.
    
Na pitanje “Da li bi uvođenje jednošalterskog sistema povećalo efikasnost i smanjilo nivo korupcije u lokalnim samoupravama?”  82,69% građana Tivta je odgovorilo da  bi jednošalterski sistem  povećao efikasnost lokalne samouprave, dok je 67,31%  odgovorilo da bi jednošalterski sistem smanjio korupciju u lokalnoj samoupravi.  Kada su preduzeća u pitanju, 53,19% smatra da bi jednošalterski sistem povećao efikasnost lokalne samouprave a 46,81% smatra da bi smanjio korupciju .

 

 Rangiranje opština iz 2013. godine je pokazalo kako se nivo zadovoljstva uslugama lokalne samouprave koji su građani i preduzeća izrazili promijenio u periodu između 2011. i 2012. godine. Sada kada je anketiranje sprovedeno tri puta i imamo podatke u odnosu na tri godine, počeli su da se pojavljuju određeni obrasci. Važno je da se ne prida previše značaja promjenama iskazanog zadovoljstva u jednoj godini, jer su anketirana lica bili različiti pojedinci svake godine. Ipak, jasno je da su neke opštine nastavile da unapređuju svoj rad u očima anketiranih građana i preduzeća.

Kod građana, zadovoljstvo uslugama lokalne samouprave pokazalo je stalno unaprijeđenje u nekoliko opština. Mojkovac i Andrijevica su značajni u smislu da su njihovi rezultati iz 2013. godine bili relativno visoki (iznad 3,2), a takođe su pokazali i značajno unaprijeđenje tokom dvogodišnjeg perioda. Tivat i Danilovgrad su takođe zadržali relativno visoke ocjene u periodu od 2011-2013. godine. Kod anketiranih preduzeća, zadovoljstvo uslugama lokalne samouprave usmjerenim na biznis pokazalo je stalno unaprijeđenje u nekoliko opština. Nikšić i Tivat su značajni zbog toga što su njihovi rezultati iz 2013. godine bili relativno visoki (iznad 3.0), a takođe su pokazali i značajno unaprijeđenje tokom dvogodišnjeg perioda.

KABINET PREDSJEDNIKA