SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU

02 mar 2016
  • Javni oglas za potrebe Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti - dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa - dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti - dalje
  • Izvještaj o ocjenjivanju kandidata - dalje
  • Rang lista za izbor kandidata - dalje
  • Odluka o izboru kandidata - dalje