SASTANAK SA MJESNIM ZAJEDNICAMA POVODOM PRIPREME ZA POŽARNU SEZONU

19 jan 2018

Opština Tivat organizavala je juče (četvrtak, 18. januar) sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica, na temu “Preventivne mjere u cilju priprema za požarnu sezonu”. Sastanak je održan na inicijativu i u organizaciji Odjeljenja za pružanje pravne pomoći građanima i saradnju sa mjesnim zajednicama, koje funkcioniše u okviru opštinskog Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Imajući u vidu da se ponovo približava sezona požara, pokrenuto je pitanje mjera koje je potrebno preduzeti kako bi se lokalna uprava i građani što bolje pripremili za ovaj period. Među prioritetima jeste čišćenje lokalnih puteva, kako bi se omogućio neometan prolaz vatrogasnim vozilima, posebno u manje pristupačnim šumskim područjima.

Na sastanku je uočena potreba aktivnog uključivanja svih nadležnih opštinskih organa i službi, te preduzeća čiji je osnivač Opština, privatnih preduzeća i lica, NVO sektora, odnosno svih subjekata, koji mogu pomoći u cilju bolje pripreme i organizacije u susret požarnoj sezoni. Već naredne sedmice, u mjesnim zajednicama na teritoriji Opštine Tivat, biće orgnizovani sastanci, kako bi se precizno utvrdile lokacije puteva koje je potrebno raščistiti, kao i vršenje drugih propratnih radnji od značaja za ovu temu. Takođe, za narednu semicu predviđen je početak terenskih obilazaka svih mjesnih zajednica, od strane organa lokalne uprave.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik opštine Dejan Maslovar, komandir Službe zaštite i spašavanja Zoran Barbić, direktor “Komunalnog preduzeća” Tivat Vlado Đukić, rukovodilac gore pomenutog odjeljenja Elvis Mustajbašić, kao i predstavnici mjesnih zajednica Jelka Mimica  ispred mjesne zajednice Lastva-Seljanovo, Ivan Starčević ispred MZ Krtoli, Anton Petrović ispred MZ Krašići i Josip Božinović mještanin MZ Gradiošnica. 

post slika