Trideset novih sadnica za Veliki gradski park

31 maj 2021

Opština Tivat je izvršila nabavku sadnica koje će „Komunalno“ d.o.o. Tivat tokom narednih dana zasaditi na prostoru Velikog gradskog parka. Ova aktivnost dio je obilježavanja Evropskog dana parkova (24. maj). Nabavljeno je po deset sadnica fejoe (Feijoa sellowiana Berg.) i drijena (Cornus mas L.), kao i pet sadnica eleagnusa (Elaeagnus x ebbingei).

Preduzeće „Adriatic Marinas“ d.o.o. Tivat (Porto Montenegro) je doniralo četiri sadnice čempresa (Cupressus sempervirens L. var. Stricta) i jednu sadnicu elepskog bora (Pinus halepensis Miller). Namjera je da se kroz zamjensku i dopunsku sadnju kontinuirano vrši obnova dendroflore ove izuzetno vrijedne zelene površine.

Evropski dan parkova je prvi put obilježen širom Evrope 1999. godine, a godinu dana kasnije i u Tivtu, otkada se tradicionalno obilježava svake godine sadnjom sadnica ukrasnog drveća i žbunja.

  post slika