Uklanjanje objekata i uređenje lokacije Kukoljina

20 jun 2022

Postupajući shodno zaključcima Vlade Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom započelo je aktivnosti na čišćenju i uređenju prostora u zoni morskog dobra na lokaciji Kukoljina, u blizini aerodroma u Tivtu. O ovoj aktivnosti, koja će trajati narednih deset dana, Morsko dobro je pismenim putem obavijestilo Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat.

Službenici Sekretarijata tim povodom obišli su lokaciju, na kojoj su zatečena 3 plovila, plovna kolica, 2 drvena montažna objekta, metalna konstrukcija, kao i drugi otpadni materijal. Vlasnicima navedenih predmeta izdata je pismena naredba o uklanjanju istih u roku od jednog dana. Određen broj njih postupio je po naredbi i objekte u svom vlasništvu uklonio u datom roku, dok se dio objekata i dalje nalazi na lokaciji.

Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor ovim putem apeluje na vlasnike preostalih objekata da postupe po izdatoj naredbi i sami uklone iste. U suprotnom, biće pokrenuti postupci protiv nn lica, a objekti će biti uklonjeni administrativnim putem.

post slika

Galerija