Uklonjeni kućica i rampa sa parkinga kod Aerodroma

10 okt 2023

Privremeni objekti - naplatna kućica i rampa na lokaciji parkinga u neposrednoj blizini Aerodroma Tivat, uklonjeni su po nalogu Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat. Ovo je rezultat inspekcijskog nadzora tokom kojeg je utvrđeno da su pomenuti objekti postavljeni bez prijave i dokumentacije propisane članom 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Subjekat nadzora, firma „Optimus“ doo Tivat, je nakon niza koraka u upravnom postupku koji je vodio Sekretarijat, izvršila uklanjanje objekata.

Po nalogu Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor proteklih dana uklonjen je i bilbord kod carinskog terminala na putu prema Radovićima.  Ovim je nastavljena akcija uklanjanja reklamnih panoa koji su postavljeni bez dozvole, tj. nisu predviđeni važećim Planom i programom privremenih objekata. Iz Sekretarijata najavljuju dalje kontrole u svim djelovima grada.

post slika

Galerija