Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu

22 jan 2021

Na osnovu člana 117 zakona o sportu („Službeni list Crne Gore“, br. 044/18), a u skladu sa članom 6 Odluke o finansiranju sporta („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 045/16 i 051/18), Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat raspisuje JAVNI KONKURS za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu.

Javni konkurs - PDF

Obrazac br.1 - prijava na konkurs - WORD