Konkurs za idejno rješenje loga kancelarije za prevenciju narkomanije i pitanja mladih

02 dec 2010

Opštinska kancelarija za prevenciju narkomanije i pitanja mladih raspisuje konkurs za idejno riješenje LOGA kancelarije za prevenciju narkomanije i pitanja mladih - PDF