Prekršajni nalozi zbog uzurpacije javne površine

12 aug 2021

Ovlašćena službena lica Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat su proteklih dana vršila inspekcijski i komunalni nadzor na šetalistu Pine, sa posebnim akcentom na zauzimanje javnih površina od strane ugostiteljskih objekata.

Utvrđeno je da je šest ugostiteljskih objekata u prekršaju. “Astorija”, “Riva S”, “Roma”, “Propela”, hotel “Pine” i “Markiz” su svoje ugostiteljske terase proširili na način da je ugostiteljski mobilijar postavljen na dijelu javne površine bez odobrenja nadležnog organa.

Kada je u pitanju uzurpacija javnih površina komunalni policajci su izvršili kontrole trgovinskih objekata. Dva ovakva objekta zatečena su u prekršaju i to market “Idea” u ulici Luke Tomanovica i market Franca u ulici 21. novembra.

Svim subjektima nadzora izrečeni su prekršajni nalozi.

Iz Sekretarijata apeluju na odgovorna lica u ugostiteljskim i trgovinskim objektima da ne proširuju kapacitete svojih ugostiteljskih terasa i bespravno zauzimaju javnu površinu, odnosno trgovinskim objektima da ne odlažu palete i druge predmete na dijelu javne površine, jer će od strane ovlašćenih službenika biti procesuirani i kažnjeni za prekršaj

post slika