RADNI SASTANAK ZA IZRADU NACRTA LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA MLADE

19 okt 2011

Sastanak sa članovima Radne grupe  koja će raditi nacrt Lokalnog plana akcije za mlade u Opštini Tivat, održan je u utorak , 18 oktobra. Na sastanku su definisane prioritetne oblasti koje će biti obuhvatiti LPAM, i po tim oblastima formirane su podgrupe koje su sastavljene od predstavnika  institucija i NVO u Opštini Tivat.Nakon sastanka odrađena je radionica na temu: „Planiranje, ciljevi i zadaci pri izradi strateškog dokumenta“. Radi promovisanja LPAM dogovoreno je da se rad podgrupa nastavi i u drugim institucijama i NVO, kako bi se i na taj način uključili svi zainteresovani građani Tivta.

 

post slika