Završeno pošumljavanje Grabovca

31 jan 2022

Protekle subote, u organizaciji Opštine Tivat završena je akcija pošumljavanja lokaliteta Grabovac na poluostrvu Luštica, planirana s namjerom valorizacije lokacije koja je kao nekadašnja deponija godinama devastirana. Na dvadesetu godišnjicu od zatvaranja deponije, preostalih 150 sadnica šipka i košćele zasađeno je po planu opštinskih Sekretarijata za uređenje postora i Sekretarijata za privredu. U akciji sadnje učestvovali su Služba zaštite Opštine Tivat, službenici Komunalnog preduzeća, DVD društva iz Tivta, Omladinski tim Tivat, NVO Naša akcija i zainteresovani građani. Opština Tivat zahvaljuje svima koji su svojim radom dali doprinos u oplemenjivanju ovog prostora.

post slika

Galerija