PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXXIII SJEDNICE

11 feb 2020
1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat - dalje 2. Godišnji Izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi opštine Tivat - dalje 3. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama - dalje 4. Predlog Odluke o finansiranju usluge pomoći njega u kući za 2020 - dalje 5. Predlog Odluke o sufinansiranju plana i programa rada kacelarije RE populacije sa teritorije opštine Tivat - dalje 6. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat - dalje 7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknada za rad odbornika - dalje 8. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstva - dalje 9. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o podsticaju u razvoj poljoprivrede - dalje 10. Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021 - dalje 11. Plan rada sa finansijskim planom za BNT za 2020. i odluka Odbora direktora - dalje 12. Izvjestaj o radu Službe zaštite i spašavanja za 2019.godinu - dalje 13. Godišnji Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019.godinu - dalje 14. Informacija o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat za 2019.godinu - dalje 15. Informacija o radu JU OŠ Drago Milović Tivat za 2019.godinu - dalje 16. Informacija o radu JU OŠ Branko Brinić Tivat za 2019.godinu - dalje 17. Informacija o raduJU Muzička škola Tivat za 2019.godinu - dalje 18. Informacija o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2019.godinu - dalje 19. Informacija o stanju u oblasti zdravstva za 2019.godinu - dalje 20. Informacija o stanju u oblasti zaposljavanja u 2019.godini - dalje 21. Informacija o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2019.godinu - dalje 22. Informacija o stanju uređenja obale na teritoriji opštine Tivat za 2019.godinu - dalje 23. Informacija o radu Crvenog Krsta za 2019.godinu - dalje 24. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju članice Odbora za društvene djelatnosti - dalje 25. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju članice Odbora finansije, privredu i razvoj - dalje 26. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br RS.40-18 - dalje 27. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 68-19 - dalje 28. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 122-18 - dalje 29. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 71-19 - dalje