PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXXIII SJEDNICE

11 feb 2020

1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat – dalje
2. Godišnji Izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi opštine Tivat – dalje
3. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama – dalje
4. Predlog Odluke o finansiranju usluge pomoći njega u kući za 2020 – dalje
5. Predlog Odluke o sufinansiranju plana i programa rada kacelarije RE populacije sa teritorije opštine Tivat – dalje
6. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat – dalje
7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknada za rad odbornika – dalje
8. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstva – dalje
9. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o podsticaju u razvoj poljoprivrede – dalje
10. Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021 – dalje
11. Plan rada sa finansijskim planom za BNT za 2020. i odluka Odbora direktora – dalje
12. Izvjestaj o radu Službe zaštite i spašavanja za 2019.godinu – dalje
13. Godišnji Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019.godinu – dalje
14. Informacija o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat za 2019.godinu – dalje
15. Informacija o radu JU OŠ Drago Milović Tivat za 2019.godinu – dalje
16. Informacija o radu JU OŠ Branko Brinić Tivat za 2019.godinu – dalje
17. Informacija o raduJU Muzička škola Tivat za 2019.godinu – dalje
18. Informacija o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2019.godinu – dalje
19. Informacija o stanju u oblasti zdravstva za 2019.godinu – dalje
20. Informacija o stanju u oblasti zaposljavanja u 2019.godini – dalje
21. Informacija o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2019.godinu – dalje
22. Informacija o stanju uređenja obale na teritoriji opštine Tivat za 2019.godinu – dalje
23. Informacija o radu Crvenog Krsta za 2019.godinu – dalje
24. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju članice Odbora za društvene djelatnosti – dalje
25. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju članice Odbora finansije, privredu i razvoj – dalje
26. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br RS.40-18 – dalje
27. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 68-19 – dalje
28. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 122-18 – dalje
29. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 71-19 – dalje